Tag Archives: თემა

თავისებური ზმნები

ქართულ ენაში გვხვედება ზმნები, რომლებიც მწკრივებს სხვა ფუძის ხარჯზე აწარმოებს,ილიასი არ იყოს „ეტყობა, რომ ქართველია!“ ზმნებსაც რომ ჩვენებური ხასიათი შეუსისხლხორცებიათ 🙂 ახლა ჩამოგითვლით ასეთ ზმნებს და ვფიქრობ, აღარ გაჩნდება კითხვები – „დალევა როგორ იქნება დროებში გადაყვანისას? აწმყო დროში მაგალითად?“
ისე ძალიან სასიამოვნოა, როცა ახალგაზრდებს აინტერესებთ, სწავლობენ და უკირკიტებენ დედაენას. დაპირებული ზმნები:
დება = ძევს,დევს -იდო;
ვლა = დავდივარ , დავიარები – ვივლი;
თხრობა = ვეუბნები – ვეტყვი – ვუთხარი
თქმა = ვამბობ – ვიტყვი – ვთქვი;
რბი = მივრბივარ, მოვრბივარ – გავიქეცი, გავიქცევი;
სვალა = მოვდივარ -მოვდიოდი – მოვალ – მოვედი(ვიდ) – დი; // დავდივარ – ვივლი – ვიარე;
სმა(შესმა) = ვსვამ – დავლიე;ეს ზმნა ასპექტში მონაცვლეცაა,უზმნისწინოდ მოქმედება დაუსრულებელია, უსრული სახისაა- ვსვამ, ვსვი, ხოლო სრული სახით( მოქმედება დასრულებულია) იხმარება დალევა = დავლევ, დავლიე, დამილევია;
ქმნა = ვშვრები – ვიზამ – ვქენი;
ქონება = მაქვს – მექნება;
ყოფნა = ვარ – ვიქნები – ვიყავი- ვყოფილვარ;
ხედვა -ნახვა = ვხედავ – დავინახე – ვნახავ – ვნახე ;
ჯდომა = ვზივარ – ვიჯექი – ვმჯდარვარ – ვიჯდები;

Advertisements

დატოვე კომენტარი

Filed under მშობლიური ენა

არგუმენტირებული ესე

ატეხილია გნიასი – მისაღებ გამოცდებზე არგუმენტირებულ ესეს ითხოვენ! როგორ უნდა დაწერონ ბავშვებმა ის, რაც სკოლაში არ უსწავლიათ და არ იციან, რა უბედურებაა, რა საშინელებაა, რას  არ მოიგონებენ ბავშვების გასამწარებლად და დასატანჯად…მოკლედ,  ლამის ქვეყნისა და ერის მოღალატეებად, მომავალი თაობის გამანადგურებლად წრმოაჩინონ ქართული ენის ტესტების შემდგენელნი. არადა არაფერია რთული, ელემენტარულად „ტვინის გამოძრავება“ ეზარებათ. მეტ-ნაკლებად ასეთებზე ვრცელდება გურამიშვილისეული სენტენცია – „ ჭკუვა უხმარ არს ბრიყვთათვის, ჭკვა ცოდნით მოიხმარების.“

რა იყო თემა არ დაგიწერია? ჰოდა, თუ ოდესმე დამოუკიდებლად დაგიწერია თემა, ეს ესე რაღა გახდა. მგონი უბრალოდ სიტყვა ესე გაშინებს და სხვა არაფერი. განა თემის წერისას არგუმენტები არ არის საჭირო?  ამ „ საშინელი“ არგუმენტირებული ესეს დაწერის  სტრუქტურას  შემოგთავაზებ, ეგებადა გამოგადგეს:

არგუმენტირებული ესე

ჯერ გავარკვიოთ რა არის თეზისი და არგუმენტი. თეზისი – ავტორის ძირითადი  პოზიცია, არგუმენტი – საბუთი, რომელიც მოჰყავს ამ პოზიციის დასასაბუთებლად.  ახლა გადავიდეთ მთავარზე, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ვისთვის, რატომ და როგორ ვწერთ. არგუმენტირებული ესე  შედგება სამი ნაწილისაგან: შესავალი, ძირითადი ნაწილი და დასკვნა.( თემის აგებას ჰგავს? ჰგავს!)  მისი აუცილებელი კრიტერიუმები: განსაზღვრე მიზანი, იყავი კონკრეტული, წერე მკითხველისთვის და არა შენთვის, დასაწყისშივე წარმოადგინე ძირითადი აზრი  და მერე დაასაბუთე.

არგუმენტირებული ესეს წერისას  აუცილებელია, გამოკვეთილი იყოს  ავტორის ანუ შენი პოზიცია და ლოგიკური დასაბუთება. არ არის საჭირო ზედმეტი ინფორმაციით მკითხველის გადაღლა. გაითვალისწინე ვინ არის შენი მკითხველი. აბიტურიენტის შემთხვევაში ეს არის მასწავლებელი, შემდეგ კი – გამსწორებელი. შენი მიზანი უნდა იყოს მკითხველს აჩვენო შენი ცოდნა.

შესავალი – ა) ესეს  დაწერის მიზეზის გამოკვეთა, განსახილველი საკითხის მკითხველისათვის გაცნობა;

ბ) სასურველია დასვა შეკითხვა, რომლის შესახებაც ისაუბრებ;

გ) უმჯობესია ადვილად აღსაქმელი სიტუაციის აღწერით დაიწყო წერა;

დ)შესავალი შეგიძლია დაასრულო მოცემული თეზისით ანუ ძირითადი აზრი დასაწყისშივე წარმოადგინე;

ძირითადი  ნაწილი – ეს არის მთვარი სათქმელი, რომელიც უნდა იყოს  განმარტებული და დასაბუთებული შენეული მოსაზრებებით; უნდა იყოს 3-4 აბზაცი, თითოეულში საკმარისია 4-5 წინადადებაც,  ოღონდ  მარტივ გაუვრცობელ  წინადადებას არ  ვგულისხმობ   🙂   ამავე დროს, უნდა შეძლო კონტრარგუენტების უარყოფა ფაქტებით, ციტატებით  და ა.შ.

დასკვნა  –  შეაჯამე შენი მოსაზრებები, გაიმეორე თეზისი ოღონდ სხვა სიტყვებით.

ესეც შენი არგუმენტირებული ესე!

ახლა დაწერე  არგუმენტირებული ესე  – „ მაწანწალა ცხოველები საფრთხეს უქმნიან გარშემომყოფებს.“ 

44 Comments

Filed under ზოგადი