Tag Archives: გამოცდა

ცის გაწითლება


ცად აყვანა//გასვლა – განდიდება; ქება
ცალგულად – უგულოდ
ცალი თვალით ყურება – უნდობლად, ალმაცერად ყურება
ცალი ფეხი სამარეში უდგას – მალე მოკვდება
ცალყურით ძილი – ფხიზელი ძილი
ცალ ყურში შეუშვა, მეორში გამოუშვა – გულისყურით არ უსმენდა
ცამდე მართლი – სრულიად მართლი
ცამდის აყვანა – უზომო ქება-დიდება
ცამოწმენდილზე – მოულოდნელად
ცამ პირი მოიხსნა – კოკისპირულად წვიმს
ცამ პირი შეიკრა – გვალვაა
ცარიელზე გასული – ღარიბი, ყველაფერწართმეული
ცარიელზე გაყვანა///დარჩენა//დასმა – ყველაფრის წართმევა
ცარიელ ქვაზე იცხოვრებს – მოხერხებულია
ცას ეპოტინება – ამპარტავნობს
ცას ეწია სიხარულით – მეტად ბედნიერია
ცას შებერება – დიდხანს სიცოცხლე
ცას შეჩერება – სხვისი იმედით ყოფნა
ცას შეჭიდება – გაამპარტავნება; მეტად გათამამება
ცა უწითლდება – ბედნიერია
ცერად წასვლა – საქმის გაფუჭება
ცეცხლზე ზის – მოუსვენრადაა; ძალიან ცდილობს
ცეცხლზე ცეცხლი ედება – დიდი უბედურება
ცეცხლზე წყლის დასხმა – დიდი ზიანის მიყენება
ცეცხლის კალოში დაყენება – საშინელ გაჭირვებაში ჩაგდება
ცეცხლის ფასად – ძალიან ძვირად
ცეცხლი უკიდია – ძალიან ძვირია; დიდ გაჭირვებაშია
ცეცხლში ჩაყენება – გამწარება; გაბოროტება
ცვილივით დადნა – ადვილად განადგურდა; მოისპო
ციბრუტივით ტრიალებს – მარჯვეა, დაუზარელია
ციდან ჩამოსული ანგელოზი – ლამაზი, სათნო
ცივი წყალი გადაასხა – გული გაუტეხა; გააწბილა
ცივმა ოფლმა დაასხა – გამწარდა; ძალზე შეეშინდა
ცივ ნიავს არ აკარებენ – ძალიან უვლიან, ანებივრებენ
ცივ ქვაზე ჯდომა – მძიმე პირობებში ყოფნა
ცის გახსნის შესწრება – უსაზღვრო ბედნიერება
ცის დანგრევა თავზე – დიდი უბედურება
ცის კარის გახსნა – ბედნიერება
ცის ჩამოქცევა – საშინელი ჭექა-ქუხილი
ცოდო და მადლი იცის – მადლიანი კაცია
ცოცხით გაგვა – კარგისა და ავის ერთმანეთზე მიყოლება
ცუდად დება – ადვილად მისათვისებელი
ცუდ თვალზე დანახვა – შეძულება, ათვალწუნება
ცხვარი ჰყავს ფეხზე გამობმული – მალე მოკვდება
ცხვირის აწევა – ამპარტავნება
ცხვირის გახვრეტა – ყვედრება, დამუნათება
ცხვირის მოჭრა – საჯაროდ შერცხვენა; სახელის გატეხა
ცხვირის ჩამოშვება – დაღონება; უიმედოდ დარჩენა
ცხვირში ამოკვრა – დაყვედრება
ცხვრის ტყავში გახვეული – მატყუარა
ცხოვრების სიმძიმე//უღელი – გაჭირვება
ცხრად მოკეცილი – მოკუზული; საცოდავი
ცხრა დღის სავალი – ძალიან შორი მანძილი
ცხრა პირი ტყავის გაძრობა – მატერიალურად განადგურება
ცხრარჯულა – ვერაგი, გაიძვერა, ეშმაკი
ცხრილით წყლის ზიდვა – შეუძლებელის გაკეთება
ცხრილის წვნა – ტანჯვა, წვალება
ცხრილში გატარებული კაცი – წესიერი ადამიანი

ძალად ცხონება – ჩვენდაუნებურად თავზე მოხვეული
ძაფის გაბმა – კავშირის შექმნა
ძაღლადაც არ ჩაგდება – არაფრად ჩაგდება
ძაღლი არ გაიგდება გარეთ – ცუდი ამინდია
ძაღლი არ შევა იმის სახლში – ღარიბია
ძაღლიკუდა – ეშმაკი, მლიქვნელი
ძაღლის ბედი აქვს – ბედნიერია
ძაღლის გუნებაზეა – ძალიან ცუდ ხასიათზეა
ძაღლის ნათრევი – მაწანწალა
ძაღლის ფეხი გამოიბა – დაწანწალებს
ძაღლის ფეხის მომჭმელი – გაიძვერა, ავაზაკი
ძაღლის ყბა აქვს გამობმული – ყბედი
ძაღლუმადურება – ტანჯვა-წვალებით ცხოვრება
ძვალისა და რბილის გაერთიანება – ცემა
ძვალსა და რბილში გამჯდარი – რაიმეს სავსებით შეთვისება
ძვირი სანახავი – დიდი ხნის უნახავი
ძვირი სტუმარი – სასურველი ადამიანი
ძვლის მტეხელი – ბოროტი, შემრცხვენელი
ძილი აჰყოლია – გამოძინება ვერ მოახერხა
ძილის გაკრთობა – უძილობა
ძილმა თავი წაართვა – თვისდა უნებურად დაეძინა
ძილში გაპარვა -მშვიდად სიკვდილი
ძირიანად ამოღება – ძალზე გალანძღვა
ძირს დაშვება – საქმისათვის თავის დანებება
ძირს დაცემა – განადგურება; დამარცხება
ძუძუდალოცვილი – მეტადკარგი, მადლიანი ქალი
ძუძუდამწვარი – შვილმკვდარი; უნუგეშოდ დარჩენილი
ძღომა არ ეკიდება – გაუმაძღარია

წამლად არ არის – ცოტაც არ არის
წამლად დადება – ალერსი; თხოვნა
წარბის გახსნა – მხიარულ გუნებაზე ყოფნა
წარბის შეკვრა – შეწუხება; წყენა; შეშინება
წარბის შეუხრელად – დარდის//გაბრაზების//შეწუხების დაუმჩნევლობა
წარბშეკრული – დადარდიანებული; გაბრაზებული
წარბშეუხრელად – უშიშრად
წელებზე ფეხის დადგომა – დიდი გაჭირვება
წელის გამაგრება – გამდიდრება
წელის მოწყვეტა – დიდი შრომა
წელში გატეხილი – დაუძლურებული; ღარიბი
წელში ოთხად მოკაკვა – სიღარიბისგან//მუშაობისგან დაჩაგვრა
წერას აუტანია – უბედურება არ ასცდება
წვერცამეტა – თხელწვერიანი
წითელი კვერცხია//კოჭია – გამორჩეული
წითელი კვერცხის ვინმესთვის გორება – გულის მოგება;მოფერება
წიწილასავით დაცემა – ადვილად მორევა
წიხლის დაცემა – შეურაცხყოფა
წიხლის დაჭერა – დაჩგვრა
წიხლის კვრა – დაწუნება; უარის თქმა
წურბელასავით მოკიდება – მოუშერებლობა
წყალს ცრის – უსაქმურია
წყლის გადაწურვა (ვინმესთვის) -გაუბედურება; დაზარალება
წყლის ნაყვა – უსარგებლო შრომა

Advertisements

4 Comments

Filed under მშობლიური ენა

ნემსის ყუნწში გაძრომა

ნემსის ყუნწში გავძვერი და იმედი მაქვს, ნიშანში არ ამოიღებთ ამ პოსტს! 🙂

მამლის ბოლო – მოღალატე; ორპირი
მარაქაში გარევა//მოტანა – ლაპარაკში, საქმეში ჩაჩრა; ადამიანის ღირსად ცნობა
მარცხენა ფეხზე ამდგარი – მარცხიანი; უხასიათო
მგელი ცხვრის ტყავში – ფარისეველი
მეტი რა ჩარაა – სხვა გამოსავალი არაა
მეშვიდე ცამდე ასული – ძალზე გახარებული
მზეზე გამოფენა – სააშკარაოზე გამოტანა
მზეს აყოლა – ადრე ადგომა
მზის ამოსვლა – გაბედნიერება
მზის ჩასვლა – უბედურება; სიკვდილი
მიწას ამძიმებს – სიცოცხლის ღირსი არაა
მიწის ლოკვა – თავის დამცირება
მიხუთშაბათობა – მიფუჩეჩება
მკვდარსაც კი ფეხებს გააქნევინებს – ძალზე მხიარულია
მოუსვი ბაყაყური – სწრაფად მოშორდი აქაურობას, თავიდან მომწყდი
მტლად დადება – დახმარება
მუსრის გავლება – განადგურება
მუქთ კუბოში ჩაწოლა – უსაქმურობა; სიძუნწე
მუცელზე ხოხვა – პირფერობა
მუცლის ტკივილი – დარდი
მუჭში ცვარი არ გაუვა – ძუნწია
მუხლებში წყლის ჩადგომა – დაღლა
მშრალზე დარჩენა//დასმა – ყველაფრის დაკარგვა; მოტყუება
მწვანე კიტრივით მოაქავს თავი – ტრაბახი
მხარის გასწორება – გათანაბრება
მხარის დაჭერა// მიცემა// მობმა– დახმარმება
მხარის მოტეხა – ღალატი; დახმარებაზე უარის თქმა
მხარის მოქცევა – გზის აბნევა
მხარის მოწყვეტა – მშველელის დაკარგვა
მხიარული ჭკუის – მოსულელო
მხრების ჩამოყრა – დაღონება

ნავსი გატყდა – წინააღმდეგობა დაიძლია
ნაღვლის დაქცევა//გასივება – გაბრაზება
ნაღვლის გაწევა//გახეთქვა – დარდი
ნაცარტუტის ადენა – განადგურება
ნემსი არ ჩაიგდება – სივიწრივე
ნემსის ყუნწში გაძრომა – ძალიან მონდომება
ნირის შეცვლა – დაბრკოლება; ხელის შეშლა
ნიშანში ამოღება – ათვალისწუნება

დატოვე კომენტარი

Filed under მშობლიური ენა

იხტიბარს არ ვიტეხ

იხტიბარს არ ვიტეხ და ვაგრძელებ, ვინმეს გამოადგება:

იალქნების აშვება – უხამსად მოქცევა; თავის აშვება
ილაჯის გაწყვეტა//წაღება – მოთმინებიდან გამოსვლა, გაბრაზება; დასუსტება
ინჭის მოგება – ღალატი; გაუბედურება
იოტის ოდენა – სულ ცოტა
იქით იყოს – ანგარიშს ნუ გავუწევთ
იქ მკვდრებს აკლიათ, აქ – ცოცხლებს – უვარგისი, გამოუსადეგარი ადამიანი
იხტიბარს არ იტეხს – იმედს არ კარგავს

კალაპოტში ჩადგომა – დალაგება, ნორმალური გზით წასვლა
კალთის გადაფარება//დაფარება – დახმარება, დაცვა
კალთის დაგლეჯა//დაჭერა – შველის თხოვნა
კანში აღარ ეტევა – ძალიან მსუქანია
კარების ატალახიანება -ხშირი სტუმრობით თავის მობეზრება
კარს უკან ჯდომა -მგლოვიარობა
კაჭკაჭს დააჩხავლებს – ძალიან მჟავე ღვინო
კბილებში ოფლი ადინა – ცუდი დღე დააყენა; სცემა
კბილის გაკვრა – ზიანის//ვნების მიყენება
კბილის გასინჯვა – შემოწმება
კბილის მატლი – მტანჯველი
კბილის ჩაკიდება – გადაკიდება
კბილს კბილზე აცემინებს – დიდი სიცივეა
კედელს ცერცვი შეაყარე – არაფერი გამოვა
კევიღეჭია – გაურკვევლად მოლაპარაკე
კერაზე წყლის დასხმა//კერის გაციება – დაღუპვა
კიდეც ჭრის და კიდეც კერავს – ყველაფერს თავის ნებაზე აკეთებს
კისერზე დაწოლა – სარჩენი
კისერზე დაჯდომა
– დაბრიყვება
კისერი მოსწყდა – ძალიან დაიღალა
კისრად აღება – აღთქმა რაიმე მოვალეობის შესრულებისა
კისრად დადება – დაკისრება, დავალება
კისრის გასქელება – უკანონო გზით ქონების შოვნა
კისრის მოტეხა– ხელის მოცარვა, მარცხი
კიტრის ფასი – უფასური
კრუხის პალო – დაბალი ადამიანი
კუდამდე გატყავებული – ძალზე გაჭირვებული
კუდზე ფეხის დადგმა – ტყუილში დაჭერა
კუდის აწევა – დახმარება
კუდის გამობმა – შეთხზვა, მოგონება იმის,რაც არ არსებობს
კუდის მოქნევა – ბოროტება, არასასიამოვნო რამის ჩადენა
კუდის ქნევა//ქიცინი – თვალთმაქცობა; ალერსი

ლაგამის ამოდება – დამორჩილება
ლაფში ამოსვრა – შეურაცხყოფა
ლაფში ჩფლობა – დამარცხება; ხელის მოცარვა
ლელოს გატანა – გამარჯვება
ლეღვია – დონდლო, გაუბედავი
ლოგინის ალაგება – ავადმყოფის მორჩენა
ლოგინის გაახლება – ქვრივის მეორედ დაქორწინება

3 Comments

Filed under მშობლიური ენა

დონი

დაბალი ღობე – დაბრიყვება
დავკრათ ფეხი – დაუყოვნებლივ
დათვი მჭლე, შენ მსუქანიო – დალოცვა, გასუქდი (ბავშვს ეუბნებიან)
დათვის ანგალა – დილეგი, საკანი
დაიდუღა გულმა – დაწყნარდა
დალბანდს უკრავენ და ლეკურს თამაშობენ – ძალიან მშია
დალახვროს ღმერთმა – ნუღარ იცოცხლებს, მოკვდეს
დამპალი კომშია – ვისი იმედიც არ აქვთ და კარგი ადამიანი გამოვა
დამრჩა ნივრის ნაქურჩალა – ყველაფერი დავკარგე
დამში საქმის მოყვანა – საქმის წარმატებით დასრულება
დამწვარზე მდუღარე გადამესხა – უბედურებას უბედურება მოჰყვა
დანა პირს არ უხსნის – ძალზე დამწუხრებულია; გაბრაზებულია
დანა რომ დაარტყა სისხლი არ გამოუვა – დანაღვლიანებული; შეშინებული
დანის ყელთან მიბჯენა – უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა     დატრიალდა ჯარა – დიდი ფაციფუცი
დაუკრეფავში გადასვლა – აკრძალული რამის გაკეთება ან თქმა
დაძინებული სახლი – მოწესრიგებული, სავსე ოჯახი
დაჭერა საქმის – გაკეთება
დედ-მამა საფლავში არ დაუყენა – აგინა
დედამიწამ პირი უყო – დაიკარგა
დედა უცხონეთ – გააბედნიერეთ
დედიმისის შვილია და იზამს – ვერ გაბედავს, რასაც იმუქრება
დვრიტა მოიკიდა – წარმატება (ქონებრივი,გონებრივი)
დათვური სამსახურის გაწევა – სარგებლობის ნაცვლად ზიანის მოტანა
დედაბუდიანად მოთხრა – მოსპობა
დღის დაბნელება – სიკვდილი; გამწარება
დღის დალევა – სიკვდილი

3 Comments

Filed under მშობლიური ენა