ოთხში ამოღება – დიდი გაჭირვების მიყენება
ოტას დასხმა – მორჩილების გამოცხადება; თავის დამცირება
ოხტში ამოღება – ჯავრის ამოყრა
ოჯახის მუჭუჭი – მუყაითი მეოჯახე

პანტასავით ჩამოსვლა – მრავლად
პატარძალივით ჯდომა – უსაქმურობა
პირიდან დორბლების//ცეცხლის ყრა – გაბრაზება
პირიდან ლუკმის გამოცლა – წართმევა
პირი იბრუნა – ურთიერთობაზე უარი განაცხადა
პირის აღება – პირობის ჩამორთმევა
პირის გატეხა – პირობის დარღვევა
პირის გემო – ჭამის სიყვარული
პირის დაღება – გაკვირვება
პირის მოწმენდა – შველა
პირკატა ეცა – გაუკვირდა
პირშავი – დამნაშავე
პირში თითგამოვლებული – მოტყუებული; ცარიელზე დასმა
პირში ჩალის გამოვლება – წართმევა; მოტყუება
პურაძვირი – ძუნწი

ჟამთა სიავე – უბედობა
ჟამი – უშნო
ჟამნი//დრონი მეფობენ – ჩვენ უძლურნი ვართ დროსთან შედარებით

რა ასკილივით იქნევ თავს! – ორჭოფობ
რა ბუზმა გიკბინა! – რამ გაგამწარა
რა ნიორივით გაიპარაო! – ყველაფერი დაიკარგა
როდინობის კვირაში – არასოდეს
რწყილს ატყავებს – ძუნწია

საკმევლის კმევა – პირფერობა
სამანის ჩასმა – საქვეყნო დამნაშავედ გამოცხადება
სამარის მთხრელი – მოღალატე; მკვლელი
სარმის გამოკვრა – მოულოდნელად ღალატი
საღათას ძილით დაძინება – სიზარმაცე; უდარდელობა
სიპი ქვიდან ზეთს გამოადენს – მოხერხებულია
სოფელი ჭრელია – ცხოვრება სანდო არ არის
სულზე დამდგარი – სიკეთის მქნელი
სულზე დება – სიკვდილის მოახლოება
სულის მობჯენა ყელში – დიდი გაჭირვება; გაბრაზება; სიკვდილის მოახლოება
სხვის კალთაში თავის დადება – სხვისი იმედით ყოფნა

ტანზე ეკლის ასხმა – შეშინება
ტუჩზე კბენა – სინანული რისამე წამოცდენის გამო; წყენა; სიცილისაგამ თვის შეკავება
ტუჩის აბზუება//აკვრა – დაცინვა; დაწუნება
ტყემალზე ზის – უვიცია
ტყუპ-ტყუპი ტლინკები -ხშირი

უბეში ჩასასმელი – კეთილი ადამიანი
უდანოდ ყელის გამოჭრა – წამება
ულვაშზე ხელის გადასმა – დაფიქრება; დამუქრება
ულვაშის აწევა – გაწბილება
ულვაშის მოპარსვა – საჯაროდ შერცხვენა; გაწბილება
უმზრახი წყალი – უმანკო
უსურვაზივით გადაბმა – ჩაგრეხა; მოხვევა
უტარო ცული – გამოუსადეგარი
უღლიდან გამოშვებული – განთავისუფლებული; თავის ნებაზე მიშვებული
უღლის გაწევა – შრომა; მოვალეობის ასრულება
უძაღლო სოფელი – უპატრონო
უძირო ქვევრი – გაუმაძღრი

ფარდის ახდა – გამოაშკარავება
ფარვანასავით თავს ევლება – ძალზე ზრუნავს
ფერის გადავლა//შეცვლევინება – შეშინება
ფეხების დაკოცნა – მორჩილება
ფეხიდან მოცვეთილი – ეშმაკი, გაიძვერა
ფეხის გადაბრუნება – მარცხი
ფეხის გამოდება – ღალატი
ფეხის დაჭერა -გაქელვა; შეურაცხყოფის მიყენება
ფიანდაზად დაგება – მორჩილების გამოცხადება
ფონს გასვლა – დაბრკოლების გადალახვა
ფრთების გამოსხმა – გახარება; გაძლიერება
ფრთების გაშლა – განვითარება; წინსვლა; გალაღება
ფრთების დაშვება//ჩამოყრა//ჩამოშვება – დასუსტება
ფრთების//შეკვეცა//შეჭრა// – შეზღუდვა
ფრთების შესხმა – აღტაცება; გახარება
ფრჩხილი არ წამოსტკივებია – ავად არ გამხდარა
ფხის გამოჩენა – მოხერხებულად მოქცევა

ქადაგად დაცემა – ბოდვა; გაუგებრად საუბარი
ქანცის გაწყვეტა – დაღლა
ქერის ორმოში ჩავარდნა – გამდიდრება
ქეჩოს ფხანა – დაფიქრება
ქვა სდებია გულში – დაუნდობელია
ქვა ქვაზე არ დარჩება – განადგურდება
ქვად ქცევა – გაჯიუტება
ქვას აცივებს – ძალზე ბოროტია
ქვას ხეთქავს – დასაბუთებულია
ქვასაც გააღვიძებს – ენერგიულია
ქვასაც კი წყალს გამოადენს – ძალზე მოხერხებულია
ქვევრში//ჭურში ჯდომა – უვიცობა; კარჩაკეტილობა
ქვის კოდვა – უნაყოფო შრომა
ქვის შებმა ყელზე – დამორჩილება; დასჯა
ქოქის ამოგდება – მოსპობა
ქოშებს ყრის – ბრაზობს,განრისხებულია
ქრისტეს ვირი – მორჩილი
ქრისტეს პერანგი – სადავო
ქუდბედი აქვს დაყოლილი – იღბლიანი
ქუდის კვრა ჭერში – უზომო მხიარულება
ქუდი ყავარზე აქვს შესაგდები – ბედი უღიმის
ქუსლებიდან//ფეხიდან მოცვეთილი – ეშმაკი, გაიძვერა

ღარის დასმა – წარმატება
ღვთის ამარა//ანაბარა – უპატრონოდ დატოვებული
ღვთის გლახა – უპოვარი; ადვილად მოსატყუებელი
ღობე-ყორეს მოდება – უაზრო ლაპარაკი

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s