გამოსაშვები გამოცდისათვის მზადება დავიწყოთ?

                                                  I      

                                    ქართული ენა

1. რამდენი მეტყველების ნაწილი გვაქვს ქართულ ენაში?

ა.11      ბ.10     გ.12    

2. ენაში არსებულ  ბგერებს შეისწავლის :

ა. მორფოლოგია         ბ.ფონეტიკა    დ.სინტაქსი

3.სიტყვის ფორმებს და მათ მნიშვნელობას  შეისწავლის:

ა. მორფოლოგია         ბ.ფონეტიკა    დ.სინტაქსი

4.წინადადებას შეისწავლის:

ა. მორფოლოგია         ბ.ფონეტიკა    დ.სინტაქსი

5. ფორმაცვალებადი მეტყველების ნაწილი ქართულ ენაში  გვაქვს:

ა.6        ბ.5       გ.10

6.ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილი ქართულ ენაში  გვაქვს:

ა.6        ბ.5       გ.10

7. დამოუკიდებელი   მეტყველების ნაწილი ქართულ ენაში  გვაქვს:

ა.6        ბ.4       გ.10

8.დამოკიდებული  მეტყველების ნაწილი ქართულ ენაში  გვაქვს:

ა.6        ბ.4       გ.10

9.რამდენ მარცვლიანია სიტყვა ”მაკრატელი”?

ა.3        ბ.2       გ.4

10. .რამდენ მარცვლიანია სიტყვა  ”ცეცხლს”?

ა.2        ბ.3       გ.1

11.ამათგან რომელი სიტყვა არ დაიმარცვლება?

ა.ყეფს     ბ.დადის      გ.ღმუის

12.ამათგან რომელი სიტყვაა არასწორად დამარცვლილი?

ა. სი-თხე         ბ.სიტყ-ვა        გ. ზაფ-ხული

Advertisements

3 Comments

Filed under ზოგადი, მშობლიური ენა

3 responses to “გამოსაშვები გამოცდისათვის მზადება დავიწყოთ?

    • tebro, აგიოგრაფიის 500 კითხვის, გრამატიკის(სახელები) 170 კითხვის და პასუხების პოსტში ჩამოწერა მგონი მართებული არ უნდა იყოს 🙂 ამიტომ ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ კრებულის 1-ლი ნაწილი შეიძინოთ, მე-2 მალე იქნება, იბეჭდება. იყიდება “ქარვასლასა” და “ლატერნას” მაღაზიებში. 🙂

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s