Monthly Archives: აპრილი 2010

ინტერნეტმოსწავლე

     დიდი ხანია მოსწავლეები მყავს და ბავშვებთან ვმუშაობ, მაგრამ ინტერნეტით ჯერ ჩემთვის უცნობი მოსწავლე არ დამკავშირებია. გუშინ ბლოგის დათვალიერებისას დამხვდა კომენტარი:  ”ძალიან საინტერესო და საჭირო ბლოგი გაქვთ  🙂  თქვენი email-ის გაგება საიდან შეიძლება? ბლოგზე რატომ არ გაქვთ მითითებული   😦  ”  მერე   Facebook-ზე დავმეგობრდით(სხვათაშორის ბლოგერია), შევთანხმდით, მეწვია დღეს და შაბათიდან ვიწყებთ სწავლას. თუ მოგვეწონა ერთმანეთი, ჰო კარგი, თუ არა და დავრჩებით ინტერნეტმეგობრები.  🙂

   პირველი ინტერნეტმოსწავლეა და ამიტომ გადავწყვიტე ინტერნეტით ამის გავრცელება (ტავტოლოგიამ თუ გაგაღიზიანათ სოციალური ქსელები იგულისხმეთ და წაიკითხეთ 🙂  ).

 მაინც რა არის 21-ე საუკუნე   🙂 აბა, ბებიაჩემი ამას იფიქრებდა?   🙂

Advertisements

13 Comments

Filed under ზოგადი, შთაბეჭდილება

მხოლოდ შიში?

          ლეო ქიჩელის  ”ჰაკი აძბას” ვაანალიზებდით და ერთ-ერთმა მოსწავლემ საზიზღარი უწოდა იმდროინდელი სოხუმის საზოგადოებას. შემდეგ კი  გაიხსენა 2008 წლის აგვისტოს ბოლოს ხაშურში მომხდარი ფაქტი, რომელსაც თავად შეესწრო(მისი ბებია იქ ცხოვრობს).

            ხაშურის ბაზარში რუსი ჯარისკაცები შემოვიდნენ, 1კოლოფი სიგარეტის ყიდვა უნდოდათ და 10 რუბლი გაუწოდეს გამყიდველს. მან ფული არ გამოართვა,1 კოლოფის ნაცვლად 1შეკვრა საჩუქრად მისცა, გარშემო მყოფებმა კი ყუთებით გაატანეს ხილიო. რუსები ეუბნებოდნენ არ გვინდა, არ გვჭირდებაო. ესენი კი”ტენიდნენ”, თვიანთი ხელით უწყობდნენ მანქანაშიო. მაშინ თითქოს ამას ყურადღება არ მივაქციე, ახლა კი, ”ჰაკი აძბას” წაკითხვის შემდეგ, ძალიან გავბრაზდი და მაინტერესებს, რითი განსხვავდება  ის საზოგადოება დღევანდლისაგან, ამათ რა ვუწოდოო?!

                       ვითომ მხოლოდ შიშია?!

4 Comments

Filed under ზოგადი

ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ

                                        ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ

                                                                                       იოანე ზოსიმე

 დამარხულ არს ენაჲ ქართული დღემდე მეორედ მოსვლისა მისისა საწამებლად, რაჲთა ყოველსა ენასა ღმერთმა ამხილოს ამით ენითა. და ესე ენაჲ მძინარე არს დღესამომდე, და სახარებასა შინა ამას ენასა ლაზარე ჰრქჳან! და ახალმან ნინო მოაქცია და ჰელენე დედოფალმან, ესე არიან ორნი დანი, ვითარცა მარიამ და მართაჲ, და მეგობრობაჲ ამისთჳს თქუა, ვითარმედ ყოველი საიდუმლოჲ ამას ენასა შინა დამარხულ არს. და ოთხისა დღისა მკუდარი ამისთჳს თქუა დავით წინაჲწარმეტყუელმან, რამეთუ ” წელი ათასი – ვითარცა ერთი დღჱ”, და სახარებასა შინა ქართულსა თავსა ხოლო მათჱსსა წილი ზის, რომელ ასოჲ არს და იტყჳს ყოვლად ოთხ – ათასსა მარაგსა, და ესე არს ოთხი დღჱ , და ოთხისა დღისა მკუდარი, ამისთჳს მისთანავე დაფლული სიკვდილითა ნათლის – ღებისა მისისაჲთა . და ესე ენაჲ შემკული და კურთხეული სახელითა უფლისაიჲთა, მდაბალი და დაწუნებული, მოელის დღესა მას მეორედ მოსვლისა უფლისასა, და სასწაულად ესე აქუს: ოთხმეოც – და -ათოთხმეტი წელი უმეტჱს სხუათა ენათა ქრისტჱს მოსვლითგან დღესამომდე. და ესე ყოველი, რომელი წერილ არს, მოწამედ წარმოგითხარ, ესე წილი ანბანისაჲ.

დატოვე კომენტარი

Filed under ზოგადი

ხმა კატამონთან

 ხმა კატამონთან
ირაკლი აბაშიძე

ო, ენავ ჩემო,
დედაო ენავ,
შენ ჩვენო ნიჭო,
სრბოლავ და ფრენავ,
შენ, ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო,
შენ, ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო,
შენ, კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა,
შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთან.
ნათესავს ათასს
მეგობარს ათასს,
მრუდსა და მართალს,
მტერთა და ძმათა
დავშორდი,
მორჩა,
ყველა მოთავდა,
მშვიდობა ვუთხარ ყველა მოკვდავთა,
მხოლოდ შენ უკვდავს,
მხოლოდ შენ მარადს,
შენ – ერთს,
შენ ვერ გთმობ
სამარის კარად.
თუ რამ მზე მწამდა,
თუ რამ მზე მწვავდა,
უტკბილეს დღეთა
უტკბილეს წამთა,
უტკბესი შენ ხარ, ენას დედაო,
შენ, მწარე ლხინო,
ტკბილო სევდაო,
შენ, ყოველის მთქმელო,
ყოველის არ მთქმელო,
შენ, გმირთა გმირო,
ბრძენო ქართველო,
წარსული ძეგლო, წინ გამხედავო.
ქვესკნელში მძრომო,
ცაში მჭვრეტელო.
ხან – ფუნჯო ჩემო, ხან – საჭრეთელო,
შენ, აკვნის ჰიმნო,
ცრემლო სამარის…
იბერის ენავ,
ენავ თამარის…
შენ, ნიჭო ჩემო,
სრბოლავ და ფრენავ,
დედაო ენავ, დედაო ენავ!
დაეცეს, იქნებ სიმაგრე ყველა,
მოისრას, იქნებ, ყველა ყმა ველად,
დაედოს მტვერი ყველა დიდ ხსოვნას,
დააკვდეს აზრი ნაპოვნის პოვნას.
ყოველ ნერგს, იქნებ, დაატყდეს მეხი,
ყოველ ძეგლს, იქნებ, დაედგას ფეხი,
მხოლოდ შენ უჭკნობს,
შენ ხატად ქცეულს,
რა დრო, რა დასცემს
შენს უკვდავ სხეულს?
ო, ენავ ჩემო,
დედაო ენავ,
შენ, ჩემო ნიჭო,
სრბოლავ და ფრენავ,
შენ, ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო,
შენ, ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო,
შენ, კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა,
შენ ერთს,
შენ ვერ გთმობ
სამარის პირთან.

დატოვე კომენტარი

Filed under მშობლიური ენა

ჰა ბურთი და ჰა მოედანი


წამლად არ არის – ცოტაც  კი არ არის
წამლად დადება – ალერსი; თხოვნა
წარბის გახსნა – მხიარულ გუნებაზე ყოფნა
წარბის შეკვრა – შეწუხება; წყენა; შეშინება
წარბის შეუხრელად – დარდის//გაბრაზების//შეწუხების დაუმჩნევლობა
წარბშეკრული – დადარდიანებული; გაბრაზებული
წარბშეუხრელად – უშიშრად
წელებზე ფეხის დადგომა – დიდი გაჭირვება
წელის გამაგრება – გამდიდრება
წელის მოწყვეტა – დიდი შრომა
წელში გატეხილი – დაუძლურებული; ღარიბი
წელში ოთხად მოკაკვა – სიღარიბისგან//მუშაობისგან დაჩაგვრა
წერას აუტანია – უბედურება არ ასცდება
წვერცამეტა – თხელწვერიანი
წითელი კვერცხია//კოჭია – – მოსაფერებელი ადამიანია
წითელი კვერცხის ვინმესთვის გორება – მოფერება;პირფერობა
წიწილასავით დაცემა – ადვილად მორევა
წიხლის დაცემა – შეურაცხყოფა
წიხლის დაჭერა – დაჩგვრა
წიხლის კვრა – დაწუნება; უარის თქმა
წურბელასავით მოკიდება – მოუშერებლობა
წყალს ცრის – უსაქმურია
წყლის გადაწურვა (ვინმესთვის) -გაუბედურება; დაზარალება
წყლის ნაყვა – უსარგებლო შრომა

ჭადრაკულად – საეჭვო; სახიფათო
ჭაპნის წევა – მძიმე სამუშაო; გაჭირვებასთნ ბრძოლა
ჭარკანუნანა – ჭკუა აკლი
ჭერის ახსნა – მხიარულება
ჭერის თავზე დანგრევა – დიდი უბედურება
ჭიას ფეხს არ დაადგამს – უწყინარია
ჭირის მოჭმა – ვედრება, ხვეწნა; სხვის ნაცვლად სიკვდილი
ჭკუაზე თხლად ყოფნა – უჭკუობა
ჭკუას ძალას ატანს – ცდილობს ჭკვიანური რამ თქვას, მაგრამ სისულელე გამოსდის
ჭკუაში დაჯდომა// მოსვლა – მოწონება
ჭკუის გლახა – უჭკუო
ჭკუის კოლოფი//პატრონი  – (ირონ.)სულელი; ჭკვიანი ადამიანი

ხაბარდა – ნუ მიშლი
ხაბახუბაზე გადასვლა – ნარჩენებით შიმშილის დაკმაყოფილება,წახამსება
ხავსის პირზე მოკიდება – დადუმება
ხათრის გატეხა – უპატივცემლობა
ხახვივით შერჩენა – პასუხისმგებას იოლად გადარჩენა
ხელაღებული – უპატრონოდ მიტოვებული
ხელგამოუვალი – გამოუსადეგარი
ხელგაუძრავი – ზარმაცი
ხელგაშლილი
– ბარაქიანი, მოწყალე
ხელდაბანილი – უდანაშულო
ხელების ფშვნეტა – სიამოვნება
ხელზე დახვევა – მომიზეზება; მოტყუება
ხელიდან გაძრომა – შეუმჩნევლად თავის დაღწევა
ხელიდან წასვლა – დაკარგვა; გაბუჭება
ხელიდან წასული – გაბუჭებული; დაკარგული
ხელით ტარება – ფერება; ლოლიაობა
ხელი მოითბო – ისარგებლა
ხელის აპყრობა – დახმარება
ხელის აღება – გაჭირვებაში მიტოვება
ხელის გასვრა – ცუდ საქმეში გარევა და შერცხვენა
ხელისგულზე ტარება – ფერება, ალერსი; განებივრება
ხელისგულივით გადაშლა – ცხადად
ხელის მოჭერა – სიძუნწე
ხელმოკლე – ღარიბი
ხელმოჭერილი – ძუნწი
ხელმრუდი – ქურდი
ხელნაკლული – ღარიბი
ხელცომიანი – მოუცლელი
ხელწაყრით – უხვად
ხელჯოხიანი – მოძალადე
ხვითქის(ნიანგი) ცრემლი – თვალთმაქცობა
ხიდის ზღვაზე გადება – შეუძეელის გაკეთება
ხმალკისერდებული – დამნაშავის სასჯელისათვის მზადყოფნა

ჯაგარაშლილი – გაჯავრებული
ჯავრის ამოყრა – სამაგიეროს გადახდა
ჯიბეგატენილი – მდიდარი
ჯიბეგახვრეტილი – ღარიბი
ჯიბეში თაგვები უთმაშებენ – არაფერი არა აქვს
ჯიბეში ჩასმა – მოტყუება
ჯიბიდან გავარდნილი – თავზე ხელაღებული
ჯორზე შეჯდომა – გაჯიუტება
ჯორიდან ჩამოსვლა – სიჯიუტეზე ხელის აღება
ჯორის ჯიშისაა – უშვილოა
ჯოჯოხეთის მაშხალა – უშნო

ჰა ბურთი და ჰა მოედანი – მდგომარეობის ბატონ-პატრონად დარჩენა
ჰაერში დაკიდება//ჩამოკიდება – გამოუვალ მდგომარეობაში დარჩენა

დატოვე კომენტარი

Filed under მშობლიური ენა, Uncategorized

ცის გაწითლება


ცად აყვანა//გასვლა – განდიდება; ქება
ცალგულად – უგულოდ
ცალი თვალით ყურება – უნდობლად, ალმაცერად ყურება
ცალი ფეხი სამარეში უდგას – მალე მოკვდება
ცალყურით ძილი – ფხიზელი ძილი
ცალ ყურში შეუშვა, მეორში გამოუშვა – გულისყურით არ უსმენდა
ცამდე მართლი – სრულიად მართლი
ცამდის აყვანა – უზომო ქება-დიდება
ცამოწმენდილზე – მოულოდნელად
ცამ პირი მოიხსნა – კოკისპირულად წვიმს
ცამ პირი შეიკრა – გვალვაა
ცარიელზე გასული – ღარიბი, ყველაფერწართმეული
ცარიელზე გაყვანა///დარჩენა//დასმა – ყველაფრის წართმევა
ცარიელ ქვაზე იცხოვრებს – მოხერხებულია
ცას ეპოტინება – ამპარტავნობს
ცას ეწია სიხარულით – მეტად ბედნიერია
ცას შებერება – დიდხანს სიცოცხლე
ცას შეჩერება – სხვისი იმედით ყოფნა
ცას შეჭიდება – გაამპარტავნება; მეტად გათამამება
ცა უწითლდება – ბედნიერია
ცერად წასვლა – საქმის გაფუჭება
ცეცხლზე ზის – მოუსვენრადაა; ძალიან ცდილობს
ცეცხლზე ცეცხლი ედება – დიდი უბედურება
ცეცხლზე წყლის დასხმა – დიდი ზიანის მიყენება
ცეცხლის კალოში დაყენება – საშინელ გაჭირვებაში ჩაგდება
ცეცხლის ფასად – ძალიან ძვირად
ცეცხლი უკიდია – ძალიან ძვირია; დიდ გაჭირვებაშია
ცეცხლში ჩაყენება – გამწარება; გაბოროტება
ცვილივით დადნა – ადვილად განადგურდა; მოისპო
ციბრუტივით ტრიალებს – მარჯვეა, დაუზარელია
ციდან ჩამოსული ანგელოზი – ლამაზი, სათნო
ცივი წყალი გადაასხა – გული გაუტეხა; გააწბილა
ცივმა ოფლმა დაასხა – გამწარდა; ძალზე შეეშინდა
ცივ ნიავს არ აკარებენ – ძალიან უვლიან, ანებივრებენ
ცივ ქვაზე ჯდომა – მძიმე პირობებში ყოფნა
ცის გახსნის შესწრება – უსაზღვრო ბედნიერება
ცის დანგრევა თავზე – დიდი უბედურება
ცის კარის გახსნა – ბედნიერება
ცის ჩამოქცევა – საშინელი ჭექა-ქუხილი
ცოდო და მადლი იცის – მადლიანი კაცია
ცოცხით გაგვა – კარგისა და ავის ერთმანეთზე მიყოლება
ცუდად დება – ადვილად მისათვისებელი
ცუდ თვალზე დანახვა – შეძულება, ათვალწუნება
ცხვარი ჰყავს ფეხზე გამობმული – მალე მოკვდება
ცხვირის აწევა – ამპარტავნება
ცხვირის გახვრეტა – ყვედრება, დამუნათება
ცხვირის მოჭრა – საჯაროდ შერცხვენა; სახელის გატეხა
ცხვირის ჩამოშვება – დაღონება; უიმედოდ დარჩენა
ცხვირში ამოკვრა – დაყვედრება
ცხვრის ტყავში გახვეული – მატყუარა
ცხოვრების სიმძიმე//უღელი – გაჭირვება
ცხრად მოკეცილი – მოკუზული; საცოდავი
ცხრა დღის სავალი – ძალიან შორი მანძილი
ცხრა პირი ტყავის გაძრობა – მატერიალურად განადგურება
ცხრარჯულა – ვერაგი, გაიძვერა, ეშმაკი
ცხრილით წყლის ზიდვა – შეუძლებელის გაკეთება
ცხრილის წვნა – ტანჯვა, წვალება
ცხრილში გატარებული კაცი – წესიერი ადამიანი

ძალად ცხონება – ჩვენდაუნებურად თავზე მოხვეული
ძაფის გაბმა – კავშირის შექმნა
ძაღლადაც არ ჩაგდება – არაფრად ჩაგდება
ძაღლი არ გაიგდება გარეთ – ცუდი ამინდია
ძაღლი არ შევა იმის სახლში – ღარიბია
ძაღლიკუდა – ეშმაკი, მლიქვნელი
ძაღლის ბედი აქვს – ბედნიერია
ძაღლის გუნებაზეა – ძალიან ცუდ ხასიათზეა
ძაღლის ნათრევი – მაწანწალა
ძაღლის ფეხი გამოიბა – დაწანწალებს
ძაღლის ფეხის მომჭმელი – გაიძვერა, ავაზაკი
ძაღლის ყბა აქვს გამობმული – ყბედი
ძაღლუმადურება – ტანჯვა-წვალებით ცხოვრება
ძვალისა და რბილის გაერთიანება – ცემა
ძვალსა და რბილში გამჯდარი – რაიმეს სავსებით შეთვისება
ძვირი სანახავი – დიდი ხნის უნახავი
ძვირი სტუმარი – სასურველი ადამიანი
ძვლის მტეხელი – ბოროტი, შემრცხვენელი
ძილი აჰყოლია – გამოძინება ვერ მოახერხა
ძილის გაკრთობა – უძილობა
ძილმა თავი წაართვა – თვისდა უნებურად დაეძინა
ძილში გაპარვა -მშვიდად სიკვდილი
ძირიანად ამოღება – ძალზე გალანძღვა
ძირს დაშვება – საქმისათვის თავის დანებება
ძირს დაცემა – განადგურება; დამარცხება
ძუძუდალოცვილი – მეტადკარგი, მადლიანი ქალი
ძუძუდამწვარი – შვილმკვდარი; უნუგეშოდ დარჩენილი
ძღომა არ ეკიდება – გაუმაძღარია

წამლად არ არის – ცოტაც არ არის
წამლად დადება – ალერსი; თხოვნა
წარბის გახსნა – მხიარულ გუნებაზე ყოფნა
წარბის შეკვრა – შეწუხება; წყენა; შეშინება
წარბის შეუხრელად – დარდის//გაბრაზების//შეწუხების დაუმჩნევლობა
წარბშეკრული – დადარდიანებული; გაბრაზებული
წარბშეუხრელად – უშიშრად
წელებზე ფეხის დადგომა – დიდი გაჭირვება
წელის გამაგრება – გამდიდრება
წელის მოწყვეტა – დიდი შრომა
წელში გატეხილი – დაუძლურებული; ღარიბი
წელში ოთხად მოკაკვა – სიღარიბისგან//მუშაობისგან დაჩაგვრა
წერას აუტანია – უბედურება არ ასცდება
წვერცამეტა – თხელწვერიანი
წითელი კვერცხია//კოჭია – გამორჩეული
წითელი კვერცხის ვინმესთვის გორება – გულის მოგება;მოფერება
წიწილასავით დაცემა – ადვილად მორევა
წიხლის დაცემა – შეურაცხყოფა
წიხლის დაჭერა – დაჩგვრა
წიხლის კვრა – დაწუნება; უარის თქმა
წურბელასავით მოკიდება – მოუშერებლობა
წყალს ცრის – უსაქმურია
წყლის გადაწურვა (ვინმესთვის) -გაუბედურება; დაზარალება
წყლის ნაყვა – უსარგებლო შრომა

4 Comments

Filed under მშობლიური ენა

ჩხირი გადააბრუნეთ რა?


ყაბულს არის – თანახმაა
ყავლის გასვლა – ვადის გასვლა; მოძველება
ყავარზე კუდის გადება – ქედმაღლობა, ამპარტავნობა
ყალყზე დადგომა – განრისხება
ყალყზე თმის შედგომა – შეშინება, თავზარის დაცემა
ყბა ყბაში გასდის – ძალიან გამხადარია
ყბად აღება – ჭორაობა
ყელზე დადგომა – დაყვედრება; ხელის შეშლა
ყელზე თოკი აბია – ძალზე გაჭირვებულია
ყელის გამოჭრა – გაუბედურება, მოსპობა
ყელის მოღერება – თავის მოწონება; ქედმაღლობა
ყელის ჩასველება – ცოტა ღვინის დალევა
ყელში წაჭერა – გაჭირვებაში ჩაგდება
ყვავი ჩხიკვის მამიდააო – ძალზე შორეული ნათესავი; უნათესაობა
ყურად იღო – დაიჯერა, ანგარიში გაუწია
ყურებზე ხახვი არ დამაჭრა – ვერ მომერევი, ვერ დამიმორჩილებ
ყურების დაცქვეტა – მონდომებით მოსმენა
ყურების დაჭრა – დამორჩილება
ყურების ჩამოყრა//ჩამოშვება – დასუსტება; დაღონება; დარცხვენა
ყურების წაღება – გულის გაწყალება; ნერვების აშლა
ყურებს არ უჯერებდა – ძალზე სასიამოვნო ამბავს ისმენდა
ყურებში ბამბის დაცობა – წაყრუება;სიფხიზლის მოდუნება
ყურით მოთრეული – მოგონილი,უსაფუძვლო
ყურის თხოვება – მოსმენა
ყურის მოკვრა – უცაბედად გაგონება
ყურის მოყრუება – წაყრუება
ყურის შებერტყვა – გამოფხიზლება, თადარიგის დაჭერა

შაბათის გლახა – მათხოვარი, გაჭირვებული
შაბზე წასვლა – სიკვდილი
შავი დედალივით გაკეთდა – ძალზე გასუქდა; კარგი გახდა
შეაგდო ქვა და თავი შეუშვირა – გაჯიუტდა
შეხიდება – გამოყენება
შეხტა და შემოტრიალდა – ეწყინა; თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო
შვიდი პარასკევი აქვს დღეში– ცვალებადი ხასიათი აქვს
შვიდმაისის წვიმა – გამხარებელი; მხსნელი
შიოს მარანი – ულევი სიმდიდრე
შორიდან ყურება – უდარდელობა; გულგრილობა
შორით მოვლა – არა პირდაპირ თქმა
შორს დაჭერა – უარის თქმა; შურიგებლობა
შუბლზე ხელის გადასმა – მოფერება
შუბლის გახსნა – გამხიარულება
შუბლის შეკვრა – განრისხება; დაფიქრება

ჩაბარდა პატრონს – მოკვდა
ჩაილურის წყლის დალევა – უკვალოდ დაკარგვა
ჩამდინარი წყალი – მოუსვენარი
ჩემი კბილის კაცი – ჩემი ტოლი
ჩემი ცოდვით სავსე – პასუხისმგებელი
ჩემი წირვა გამოსულია – დაღუპული ვარ
ჩემი წყალი დაგესხას – ჩემნაირი ბედნიერი იყავი
ჩემს კისერზე იყოს – პასუხისმგებელი ვარ
ჩემს ფეხებს – რა მენაღვლება, დარდი არა მაქვს
ჩეფიჩი – გამოუცდელი; ცუდი
ჩვენი დროის რაინდი – (დაც.) გაიძვერა, ეშმაკი
ჩვენი წყლისაა – ჩვენებურია
ჩინეთის ქვაზე წერია – კანონია
ჩინური ანბანი – გაუგებარია
ჩიტივითაა – მარდია
ჩიტირეკია – ბრიყვი, უჭკუო
ჩიტის გული აქვს – სუსტი გული აქვს, გულჩვილია
ჩონგურივით ჩამოკიდება – მოუშორებლობა
ჩრდილში მიყენებული – პატივაყრილი; უყურადღებოდ დატოვება
ჩხირი კედელს! – როგორც იქნა!
ჩხირს არ გადააბრუნებს – ზარმაცია

დატოვე კომენტარი

Filed under მშობლიური ენა